Osobowość to nie tylko cechy charakteru i sposób zachowania. Zgodnie z założeniami modelu DISC style zachowań ludzi można podzielić na cztery grupy i przyporządkować do jednej z czterech barw. W jaki ...

Ostatnie wpisy

Dziś okulary to już nie tylko sposób na korekcję wady wzroku i przykry obowiązek. Okulary przeciwsłoneczne, zerówki, czy antyrefleksy coraz ...

Absolwenci szkół średnich po napisaniu i zdaniu matury stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej bądź zawodowej. Zdecydowana większość wybiera studia ...

Koniec wieku XIX to epoka pozytywizmu. Wówczas ważną częścią światopoglądu była zasada utylitaryzmu, tj. użyteczności. W literaturze oraz poglądach myślicieli ...

Hiszpania to kraj popularny wśród turystów – szczególnie latem. Ma ona wiele do zaoferowania, nie tylko w sferze historii, sztuki ...

Spedycja to działalność, której celem jest organizacja przewozu towarów. Osobą, która realizuje czynności spedycyjne i zapewnia przeprowadzenie transportu ładunków w ...