Czy warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne – możliwości zatrudnienia

Absolwenci szkół średnich po napisaniu i zdaniu matury stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej bądź zawodowej. Zdecydowana większość wybiera studia wyższe. Jednak pojawia się pytanie jaki kierunek wybrać? Warto jest zastanowić się nad tym co nas interesuje jak również sytuacja na rynku pracy związana z danym kierunkiem. Poniżej dowiesz się dlaczego warto zdecydować się na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – czy warto?

Decydując się na podjęcie studiów wyższych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można spodziewać się nauki o szeroko pojętym porządku wewnętrznym państwa. Studenci przygotowywani są do obrony obywateli i zapewnienia im bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne ubogaca studentów w wiedzę na temat zabezpieczenia imprez masowych, zapobieganiu atakom terrorystycznym lub cyberterrorytstycznym, zapobieganiu skutkom kataklizmów naturalnych oraz innym kryzysom w kraju. Wobec tego studia wyższe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest doskonałe dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją przyszłość wiążą z szeroko rozumianym zapewnianiem bezpieczeństwa państwu.

Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień zaczerpniętych z prawa, kryminalistyki czy administracji. Programem studiów objęte są m.in.: kryminalistyka, prawo karne materialne oraz procesowe, prawo administracyjne, socjologia, psychologia, politologia, bezpieczeństwo narodowe czy kryminologia.

Zdecydowanie jest to kierunek warty uwagi, ponieważ kształci studentów w wielu kierunkach i tym samym daje możliwość podjęcia pracy na wielu stanowiskach. Dzięki temu, że kierunek ten łączy zagadnienia prawne, administracyjne, politologiczne, socjologiczne czy kryminalistyczne umożliwia podjęcie pracy zarówno w służbach mundurowych jak i na stanowisku urzędowym.

Jaka praca po bezpieczeństwie wewnętrznym?

Zarówno studenci jak i absolwenci szkół średnich i wyższych mogą zadawać sobie pytanie: co można robić po bezpieczeństwie wewnętrznym? Ostatecznie ukończenie tego kierunku daje duże możliwości wejścia na rynek pracy i rozwoju zawodowego. Najczęściej absolwenci, po ukończeniu bezpieczeństwa wewnętrznego wybierają pracę w służbach mundurowych, takich jak: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Centralne Biuro Śledcze. Natomiast odpowiadając na pytanie: bezpieczeństwo wewnętrzne – co po tym, jeśli nie jesteś zainteresowany pracą w służbach. Wobec tego z dużym powodzeniem można podjąć pracę w placówkach administracyjnych, urzędach samorządu terytorialnego, placówkach dyplomatycznych, detektyw, jako specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy czy specjalista do spraw zarządzania kryzysowego.

Jakie studia magisterskie po bezpieczeństwie wewnętrznym?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nie są jednolite, wobec tego trwają 6 semestrów. Absolwent studiów wyższych otrzymuje tytuł naukowy licencjata. Możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich podejmując ten sam kierunek. Natomiast dalszy tok studiów można również podjąć na innym kierunku spokrewnionym z bezpieczeństwem wewnętrznym, np.: bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe czy administracja. Zatem kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne otwiera również możliwości na podjęcie studiów II stopnia w zbliżonym, lecz nieco innym kierunku. Zdecydowanie zwiększa to atrakcyjność przyszłego pracownika na rynku pracy.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są co raz częściej wybierane, ponieważ mają atrakcyjny i szeroki program nauki jak również dają dużą możliwość późniejszego zatrudnienia.