Absolwenci szkół średnich po napisaniu i zdaniu matury stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej bądź zawodowej. Zdecydowana większość wybiera studia wyższe. Jednak pojawia się pytanie jaki kierunek wybrać? Warto jest ...

Koniec wieku XIX to epoka pozytywizmu. Wówczas ważną częścią światopoglądu była zasada utylitaryzmu, tj. użyteczności. W literaturze oraz poglądach myślicieli przodowała praca u podstaw oraz praca organiczna. Było to sztandarowe ...