Koniec wieku XIX to epoka pozytywizmu. Wówczas ważną częścią światopoglądu była zasada utylitaryzmu, tj. użyteczności. W literaturze oraz poglądach myślicieli przodowała praca u podstaw oraz praca organiczna. Było to sztandarowe ...

Absolwenci szkół średnich po napisaniu i zdaniu matury stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej bądź zawodowej. Zdecydowana większość wybiera studia wyższe. Jednak pojawia się pytanie jaki kierunek wybrać? Warto jest ...