Jaki jest twój kolor osobowości?

Osobowość to nie tylko cechy charakteru i sposób zachowania. Zgodnie z założeniami modelu DISC style zachowań ludzi można podzielić na cztery grupy i przyporządkować do jednej z czterech barw. W jaki sposób można sprawdzić swój kolor osobowości?

4 typy osobowości – kolory i test metodą DISC

Poznanie i zrozumienie ludzkich zachowań jest pierwszym krokiem do zbudowania relacji, nie tylko tych prywatnych, ale i zawodowych. Dzięki temu możliwe jest stosowanie prawidłowej komunikacji, co ułatwia zrozumienie oraz pozwala uniknąć wszelkich nieporozumień. Zachowania i pozorne cechy charakteru nie zawsze dają pełen obraz osobowości. W celu rozwiania wątpliwości i ułatwienia klasyfikacji zachowań powstała teoria osobowości DISC, którą w 1928 roku stworzył amerykański profesor psychologii William Mourton Marston. Obecnie jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi służących do badania kompetencji i mocnych stron pracowników.

Test osobowości – kolory DISC

Model DISC dzieli rodzaje ludzkich zachowań na 4 podstawowe style, które można zmierzyć i zbadać:

  • D (dominant) – dominujący
  • I (influensing) – inspirujący
  • S (steady) – stabilny
  • C (cautious) – rozważny

Każdemu z tych zachowań przypisany jest inny kolor: D to kolor czerwony, I – kolor żółty, S – kolor zielony, a C jest kolorem niebieskim. Według teorii DISC, dzięki obserwacji stylu zachowania danej osoby, można określić jej kolor. Każda osoba ma w sobie wszystkie 4 style zachowań, ale w różnym stopniu intensywności, DISC określa ten dominujący.

Style zachowania, a kolory osobowości

Wymienione 4 kolory osobowości to 4 odmienne sposoby zachowań z innym zestawem cech, wad i zalet:

  • D (kolor czerwony) to osoba, która dąży do realizacji założonego celu i nie rezygnuje, lubi rywalizację, komunikuje się w jasny i konkretny sposób, unika wszelkich niedomówień i domysłów. Najskuteczniejszą motywacją jest niezależność i nowe wyzwania, a największą obawą możliwość utraty kontroli nad sytuacją.
  • I (kolor żółty) to osoby energiczne, które cechuje niegasnący optymizm i entuzjazm, są kreatywne, lubią inspirować innych i dzielić się pomysłami. Niestety mają też tendencję do angażowania się w zbyt wiele rzeczy naraz, przez co często biorą na siebie zbyt wiele zobowiązań. Ich motywacją jest możliwość otrzymania pochwał i prestiż, a obawą odrzucenie przez innych.
  • S (kolor zielony) opisuje osoby spokojne i opanowane, rozważne i odpowiedzialne oraz trzymające swoje emocje na wodzy. Ten typ osobowości lubi planować i rzadko wyłania się na pierwszy plan, woli być członkiem zespołu. Najmocniejszą stroną jest stabilność i umiejętność kontrolowania emocji. Największą motywacją jest poczucie bezpieczeństwa, a największą obawę stanowi lęk przed jego utratą.
  • C (kolor niebieski) opisuje osobę sumienną, która wszystko robi z niesamowitą precyzją, jest dokładna i szczegółowa, ale potrzebuje do tego spokoju. Znacznie efektywniej pracuje samodzielnie niż w grupie. Największa motywacja dla takich osób to możliwość elastycznej pracy i ciągłego zwiększania kompetencji. Najpoważniejsza obawa to brak docenienia i krytyka.

Kolory osobowości nie są metodą wartościowania, ale jedynie opisywania tendencji zachowań oraz postaw wobec otoczenia i poszczególnych sytuacji.